Levensloopcoaching

Minder werken aan meer tevredenheid

“Als we het leven werkelijk geleefd hebben, willen we het niet overdoen” – Kübler-Ross & Kessler

Coaching gericht op jouw levensfase

Je wilt zelf de regie (weer) nemen over jouw persoonlijke ontwikkeling. In één specifieke context, zoals werk, relatie of leefstijl. Of het zit op meerdere gebieden even tegen. Je wilt weten wat nou echt belangrijk voor jou is en jouw mogelijkheden volop benutten. Levensloopcoaching is een mix tussen emotionele, sociale, psychologische, spirituele en fysieke ontwikkelingen. Je ontwikkelt jouw innerlijke waarden en mogelijkheden, en gaat jouw eigen keuzes maken.

In een coachtraject bij Inktvis Coaching ga je niet zoveel doen. We werken aan de ontwikkeling van de acht universele innerlijke waarden voor een tevreden leven.* En wat in potentie bij jou aanwezig is aan mogelijkheden, maar er op één of andere manier (nog) niet lijkt uit te komen. En hoe jij je leven vorm geeft zodat jij meer kunt laten zien van wat er in potentie al in je zit. Het gaat niet alleen om talenten ontwikkelen. Je krijgt ook inzicht in jouw ruimte voor verbinding, doelgerichtheid en wilskracht, zorgzaamheid, liefde, hoop en wijsheid. Je gaat meer ruimte en tevredenheid ervaren, je kunt makkelijker aangeven wat je wel wilt op een effectieve manier en keuzes maken waarbij jouw levensenergie stroomt in de richting die jij het wilt geven. 

*De coaching is geïnspireerd door de theorie over 8 levensfasen van Erikson.

 

Levensloopcoaching aanvragen

Details: