Thuiswerken: een zegen of een ramp?

Gepubliceerd op: 18 augustus 2020
Geschreven door: Babs Geurts

En waarom het alleen thuiswerken jou juist wel of niet productiever maakt. 

Werk jij liever alleen, samen of alleen in nabijheid? Dat heeft een grote impact op de manier van thuiswerken en vooral op de effectiviteit hiervan. Èn het geeft jou een positief inzicht in de manier waarop jij omgaat met verantwoordelijkheden, aansturing of aansturen en binnen welke werkomgeving jij op jouw best bent.

Zoveel mensen, zoveel wensen

Het ging best goed op mijn nieuwe werk. Ik had veel mensen om mij heen en had veel contact met mijn team coördinator. En toen kwam corona en zat ik ineens thuis. En nu lijkt het allemaal één grote chaos””.  

Ik vind het zo heerlijk thuiswerken. Ik doe veel meer in minder tijd

Hoorde ik in één week in mijn praktijk. En ik dacht: thuiswerken, waarom is het voor de één een zegen, en voor de ander een rampOnderzoeken naar productiviteit en functionaliteit en het psychisch welbevinden van mensen die sinds corona-crisis thuiswerken doen de ronde. Zo schrijft Arboned dat “massaal thuiswerken nieuwe psychische risico’s met zich meebrengt”. En is volgens survey-bureau Robert Walters, 41% van de medewerkers productiever. En als je dat goed leest is dus ook 59% van de medewerkers gelijk of minder productief dan op het werk. 

In de praktijk zie ik sommige mensen worstelen met de functionele insteek van zoommeetings en team-sessies. En missen anderen, vooral mensen die varen op hun intuïtie, het benutten van hun sociale voelsprieten bij een teammeeting. Andere mensen hebben verhuisplannen, omdat zij graag straks deels thuis blijven werken en zijn veel productiever. Hoe kan het dat voor de één het thuiswerken zoveel beter uitpakt dan voor een ander?

Werk jij liever alleen, samen of in nabijheid?

Veel van deze reacties op het thuiswerken hebben te maken met een voorkeur om alleen te werken of samen te werken. Vanuit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) noemen we dit een ‘meta-programma’. Er zijn wel 32 meta-programma’s en elk daarvan functioneert als een filter waarmee je de informatie en prikkels omzet in gedrag. Dat filter heb je van nature en het kan gevormd worden gedurende je leven.  Succesvol omgaan in veranderende situaties, hangt samen met de mate waarin jij bewust en flexibel keuzes kunt maken op en hoe je op deze prikkels en informatie reageert. Volg je jouw natuurlijke voorkeuren dan krijg je energie en ervaar je een soort ‘flow’. Ga je tegen je natuurlijke voorkeuren in òf heb je een negatief oordeel over jouw natuurlijke manier van doen, dan kost het je energie en ben je minder succesvol.  Door hier flexibel in te worden, kun je ook in situaties die tegen jouw natuurlijke manier van handelen ingaan, invloed hebben zodat het je minder energie kost. Samen met een coach ga je werken aan die flexibiliteit en de manier waarop jij de wereld om je heen filtert.  

Wat kan ik van thuiswerken leren?

Door te weten of je een voorkeur hebt voor alleen, samen of alleen in nabijheid kun je bewustere keuzes maken in jouw persoonlijke ontwikkeling. Het geeft informatie over jouw manieren waarop je omgaat met eigen of gedeelde verantwoordelijkheid, werkomgeving en de manier van aansturen of aangestuurd worden. 

Mijn man en ik runden samen 8 jaar een lunchroom met personeel. Ik hield van een strakke indeling waarbij iedereen een eigen rol en bijkomstige verantwoordelijkheden had die dag. Barista, bagelaar, bediening en het liefst wilde ik nog plannen wie elkaars verantwoordelijkheden overnam bij zijn of haar pauze. Mijn man houdt ervan om samen te werken en verantwoordelijkheden samen te dragen. Hij stuurde meer op dat wat er op dat moment nodig was en wie er beschikbaar was ging dat doen. En toen we het er zo over hadden kwamen we tot de conclusie dat we elkaars aanpak allebei als ‘chaotisch’ of ‘onlogisch’ bestempelde.  

Eigen verantwoordelijkheid

Mensen die graag samenwerken dragen ook de verantwoordelijkheid graag samen. Ze hebben meer moeite om dingen alleen te beslissen èn tegelijk moeite als er dingen voor hen worden besloten. Terwijl mensen die liever alleen werken juist graag zelf beslissen. Zij hebben weer meer moeite met sociale contacten of sparren over mogelijke oplossingen. Mensen die graag alleen in nabijheid werken, dragen graag zelf verantwoordelijkheid. Dat kan ook zijn over een deel van de totale verantwoordelijkheid. Zij hebben moeite om taken of verantwoordelijkheden te delen. 

Werkomgeving

Mensen die graag samenwerken vinden thuiswerken het minst makkelijk van allemaal. Zij zullen actief op zoek moeten gaan naar manieren om met anderen te werken aan dezelfde taak of opdracht. En momenten inplannen om te checken met elkaar hoe het ervoor staat. Mensen die erachter komen dat zij veel productiever zijn thuis, zullen met hun werkgever het gesprek aan kunnen gaan over mogelijkheden dit te combineren met de situatie op de fysieke werkplek. Een kantoortuin of veelvuldig vergaderen en overleggen is voor zo iemand contra-productief. Mensen die graag ‘alleen in nabijheid’ werken, hebben behoefte aan een inspirerende omgeving met gelijkgestemden. Zoals andere mensen die aan het werk zijn. Weet je nog die lunchroom? Voor corona was het voor veel ZZP’ers en scriptieschrijvers met deze voorkeur, dè plek om gefocussed bezig te zijn. 

Aansturing

Mensen die de voorkeur geven aan alleen werken nemen ook graag zelf de verantwoordelijkheid. Je kunt hen vinden in beroepen zoals onderzoeker, beleidsmaker en rechter. Zij geven zichzelf leiding. Mensen die graag samenwerken hebben een leiderschapsstijl nodig waarbij iedereen betrokken wordt en er gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen. Hoewel mensen allemaal hun expertise kunnen hebben, gedijen zij goed als zij vanuit gelijkwaardigheid worden aangestuurd en werken aan een gezamenlijk doel. Mensen die graag alleen in nabijheid werken, hebben baat bij een afgebakende opdracht en deadlines. Zij hebben veel een leidinggevende die hen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid en tijd heeft om even te sparren en de opdracht af te bakenen. 

Hoe kun je jouw thuiswerkervaring benutten? 

Ga eens na wat jouw voorkeuren zijn en hoe je hier op een creatieve manier invulling aan kunt geven. Mijn eigen voorkeur is dat ik graag ‘alleen in nabijheid’ werk. Het is voor mij heel zinvol dat ik voor een opdrachtgever werk èn in een groepspraktijk werk met anderen ZZP’ers die ook werken als psycholoog, trainer of coach. Dan heb ik toch de nabijheid van andere werkenden en de mogelijkheid te sparren en kan ik tegelijk zelfstandig werken en beslissen. 

  • Werk je graag samen? Vraag eens rond in jouw omgeving of er meer mensen ook bij het thuiswerken online komen om te werken. 
  • Werk je graag alleen in nabijheid? Ga eens na of je met iemand van je werk wekelijks een in- en uitcheck moment kunt hebben en elkaar feedback kunt geven hoe het is gegaan.
  • Onderzoek jouw eigen oordeel over alleen werken of samenwerken. Wat zeg je tegen jezelf als je thuiswerkt? En maakt dat jou zwakker of sterker?
  • Werk je graag alleen? Dan is het zelfstandig en flexibel indelen van jouw werk en tijd waarschijnlijk wel een toegevoegde waarde. Ga eens na met je werkgever of je dit straks kunt blijven doen en of je bijvoorbeeld meer resultaatgerichte afspraken kunt maken.

Wil je hier meer weten over welke filters nog meer van invloed zijn op de manier waarop jij werkt? Dan is coaching wat voor jou. Je bent welkom voor een gratis kennismakingsgesprek online of in Amsterdam.

Meer blogs lezen?